Naša prizadevanja so usmerjena v zagotovitev zdrave, varne, uravnotežene, varovalne in pestre prehrane v skladu s prehrambeno piramido. Temelj takšne prehrane so polnovredna žita, sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, ribe, manj mastno meso in mesni izdelki ter jajca. Poleg rednih obrokov so otrokom ves dan na razpolago sveže sadje, voda in nesladkan čaj. Za posamezne otroke pripravljamo dietno prehrano po navodilih zdravnika.

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne fiziološke standarde in normative za prehrano predšolskih otrok in strokovne smernice pristojnih institucij. Poudarjamo konvencionalni način priprave, tradicionalno prehrano, prehrambene navade in kulturo prehranjevanja. Skladno z veljavno zakonodajo izvajamo interni nadzor po sistemu HACCP. Prehrana v vrtcu temelji na dveh dokumentih: Smernice zdravega prehranjevanja in Praktikumu. Organizator prehrane v vrtcu je Stanka Zorec.

Prehrana

prehrana3

Prehrani otrok v vrtcu Vodmat namenjamo veliko pozornosti, saj predstavlja enega od najpomembnejših dejavnikov varovanja zdravja. S pravilno prehrano zmanjšujemo dejavnike tveganja za bolezni, ki se začenjajo v otroštvu in resno ogrožajo kasnejše življenje.

Naša prizadevanja so usmerjena v zagotovitev zdrave, varne, uravnotežene, varovalne in pestre prehrane v skladu s prehrambeno piramido. Temelj takšne prehrane so polnovredna žita, sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, ribe, manj mastno meso in mesni izdelki ter jajca. Poleg rednih obrokov so otrokom ves dan na razpolago sveže sadje, voda in nesladkan čaj. Za posamezne otroke pripravljamo dietno prehrano po navodilih zdravnika.

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne fiziološke standarde in normative za prehrano predšolskih otrok in strokovne smernice pristojnih institucij. Poudarjamo konvencionalni način priprave, tradicionalno prehrano, prehrambene navade in kulturo prehranjevanja. Skladno z veljavno zakonodajo izvajamo interni nadzor po sistemu HACCP. Prehrana v vrtcu temelji na dveh dokumentih: Smernice zdravega prehranjevanja (pdf – 4,54 MB)  in Praktikumu (pdf – 4,99 MB). Organizator prehrane v vrtcu je Stanka Zorec.

 

Vodja prehrane in ZHR

Kuhinja – Vodja Kuhinje

  • Mira Jovanovski
  • t: 01 5207 111

Vse objavljene fotografije so last vrtca in so namenjene staršem ter drugim zainteresiranim za informacijo o vzgojno izobraževalnih programih in dejavnostih vrtca ter jih brez soglasja vrtca ni dovoljeno objavljati v socialnih in drugih spletnih omrežjih.

Marta Korošec
Ravnateljica

logo mol ljubljana-zelena_noga  Unesco%20Creative%20City_si logo_majhna_noga logo_eko_vrtec_noga