Poslanstvo in vizija vrtca Vodmat

predstavitvena_slika_vrtca_original

Pri svojem delu delujemo tako, da otrokom omogočamo varno in vzpodbudno okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. Upoštevamo individualne razlike in razvojne značilnosti vsakega posameznika. Podpiramo ga pri oblikovanju njegove zdrave samopodobe, razvoju kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter vključitvi v skupino. O učenju, razvoju in dejavnostih dosledno in korektno obveščamo starše. Skrbimo za lastni strokovni in profesionalni razvoj, delamo timsko, ozaveščamo svojo vlogo in naše delo dnevno reflektiramo.

Naša vizija vrtca temelji na dosedanjem uspešnem delu, izkušnjami tako z ekologijo kot umetniškimi praksami in pogledom v prihodnost. Velike potenciale vidimo v zmožnosti razvijanja inovativnih pristopov in uvajanja otrok v umetnost, resnega ukvarjanja z ekološkimi vprašanji ter prakticiranja induktivnega vzgojnega pristopa pri socialnem in moralnem razvoju otrok.

Dejavnost vrtca dopolnjujemo s številnimi projekti. Tako dodatno tešimo vedoželjnost in širimo obzorje naših otrok. Spodbujamo izkustveno učenje in varno usmerjamo njihovo raziskovalno žilico. Prostore našega vrtca, kabinete, igralnice in igrišča napolnjujeta smeh, sproščeni glasovi in petje, tudi malim bolnikom v bolnišničnih oddelkih pričaramo vesele in sproščene trenutke.

Vodmat je široko odprt tudi za starše. Skupaj z njimi v prijaznem, vzpodbudnem in zdravem okolju vseh enot našega vrtca ustvarjamo pozitivno izkustvo otrok in jih dobro pripravimo na uspešno prihodnost v širnem svetu.

Vrednote

resize_Afrika in Črički IMG_8422-20161221

Vsi delavci vrtca se zavedamo, da smo tukaj zaradi otrok. Pri svojem vsakdanjem delu si prizadevamo, da smo odgovorni in pravični do otrok, staršev in nas samih. Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot so strokovnost, profesionalnost spoštovanje in sodelovanje.

Vse objavljene fotografije so last vrtca in so namenjene staršem ter drugim zainteresiranim za informacijo o vzgojno izobraževalnih programih in dejavnostih vrtca ter jih brez soglasja vrtca ni dovoljeno objavljati v socialnih in drugih spletnih omrežjih.

Marta Korošec
Ravnateljica

logo mol ljubljana-zelena_noga  Unesco%20Creative%20City_si logo_majhna_noga logo_eko_vrtec_noga