Otroci Vrtca Vodmat

razstava fotografijaUstvarjanje zgodbe s fotografijo

Videnje predhodi besedam. Otrok gleda in prepoznava, preden lahko govori (John Berger), zato smo otrokom v vrtcu Vodmat ponudili fotografijo kot orodje za opisovanje in razumevanje samih sebe in stvarnosti, ki jih obdaja.

AVTORJI: Otroci Vrtca Vodmat (več …)

Projekti v vrtcu Vodmat

V vrtcu Vodmat z različnimi rednimi in obogatitvenimi programi ter projekti, ki jih izvajamo v sodelovanju z drugimi institucijami, skrbimo, da so naši predšolski otroci deležni čim bolj pestrih, zanimivih, koristnih in poučnih vsebin. Prilagojeni programi so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami in otrokom v bolnišnici.

Izhodišče našega vzgojno-izobraževalnega dela predstavlja nacionalni program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce.

(več …)

Prehrana

prehrana3Prehrani otrok v vrtcu Vodmat namenjamo veliko pozornosti, saj predstavlja enega od najpomembnejših dejavnikov varovanja zdravja. S pravilno prehrano zmanjšujemo dejavnike tveganja za bolezni, ki se začenjajo v otroštvu in resno ogrožajo kasnejše življenje.

 

Naša prizadevanja so usmerjena v zagotovitev zdrave, varne, uravnotežene, varovalne in pestre prehrane v skladu s prehrambeno piramido. Temelj takšne prehrane so polnovredna žita, sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, ribe, manj mastno meso in mesni izdelki ter jajca. Poleg rednih obrokov so otrokom ves dan na razpolago sveže sadje, voda in nesladkan čaj. Za posamezne otroke pripravljamo dietno prehrano po navodilih zdravnika.

Prehrana v vrtcu  Jedilnik (več …)

Prehrana v vrtcu

prehrana2Naša prizadevanja so usmerjena v zagotovitev zdrave, varne, uravnotežene, varovalne in pestre prehrane v skladu s prehrambeno piramido. Temelj takšne prehrane so polnovredna žita, sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, ribe, manj mastno meso in mesni izdelki ter jajca. Poleg rednih obrokov so otrokom ves dan na razpolago sveže sadje, voda in nesladkan čaj. Za posamezne otroke pripravljamo dietno prehrano po navodilih zdravnika.

(več …)

Programi

V vrtcu Vodmat z različnimi rednimi in obogatitvenimi programi ter projekti, ki jih izvajamo v sodelovanju z drugimi institucijami, skrbimo, da so naši predšolski otroci deležni čim bolj pestrih, zanimivih, koristnih in poučnih vsebin.

Prilagojeni programi so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami in otrokom v bolnišnici.

Izhodišče našega vzgojno-izobraževalnega dela predstavlja nacionalni program za predšolske otroke Kurikulum za vrtce.

Dnevni program

V enotah Vodmat in Klinični center izvajamo dnevne programe za otroke od 1. do 3. leta in od 3. do 6. leta starosti. Dnevni programi trajajo od 6 do 9 ur. V jutranjem in popoldanskem času se otroci združujejo dežurnem oddelku (http). 

(več …)

Poslanstvo in vizija vrtca Vodmat

20141014_105512_mh1413384121670Pri svojem delu delujemo tako, da otrokom omogočamo varno in vzpodbudno okolje za razvoj njihovih ustvarjalnih potencialov. Upoštevamo individualne razlike in razvojne značilnosti vsakega posameznika. Podpiramo ga pri oblikovanju njegove zdrave samopodobe, razvoju kritičnega in ustvarjalnega mišljenja ter vključitvi v skupino. O učenju, razvoju in dejavnostih dosledno in korektno obveščamo starše. Skrbimo za lastni strokovni in profesionalni razvoj, delamo timsko, ozaveščamo svojo vlogo in naše delo dnevno reflektiramo.

(več …)

V otroke vlagamo svoje najboljše energije

4Naš vrtec je druga velika hiša, v kateri se otroci počutijo kot doma – prijetno, razposajeno, ljubljeno in varno. Že ob vstopu vas pozdravijo zadovoljne in nasmejane male glavice, v katerih se poraja morje zamisli in vprašanj o stvareh, na katere smo odrasli večinoma že pozabili.

(več …)

Dobrodelni pomladni koncert vrtca Vodmat

koncert vabilo23. marca je v organizaciji Vrtca Vodmat potekal čudovit dobrodelni pomladni koncert v Španskih borcih. Združili smo moči in ideje otroci, zaposleni, starši glasbeniki in vabljeni znani glasbeniki, ki so se prijazno odzvali našemu povabilu. S pomočjo staršev in donatorjev smo zbrali sredstva za financiranje programov bivanja v naravi za otroke iz socialno šibkih družin.

Vsem in vsakomur posebej prisrčna zahvala!

Galerija – Dobrodelni koncert vrtca Vodmat v Španskih borcih