Dan odrtih vrat

V sredo, 25. 5. in v četrtek, 26. 5. 2016 je Vrtec Vodmat na široko odprl svoja vrata za vse starše, stare starše in prijatelje vrtca. Popoldneva sta potekala na lepih, urejenih igriščih, v lepem vremenu in z bogatimi dejavnostmi.

V enoti Klinični center je nastala zelena prestolnica v malem, od urbanomanomata, info točke, knjižnice pod krošnjami, barčicami na “Ljubljanici”, Mesarskim mostom s ključavnicami, ljubljanskim gradom z lutkami, strašnim zmajem …, v enoti Vodmat pa domiselne gibalne igre z doslednim pridihom tradicije, ki je vse udeležence neverjetno spontano združila v skupnost in sodelovanje.

“Oživljamo bibarije Mire Voglar”

 

bibarije (74)“Oživljamo bibarije Mire Voglar”, je bil projekt, ki je v jesensko zimskem času potekal v našem vrtcu z najmlajšimi otroki.

Samo vsebino smo skupaj z zunanjimi sodelavci najprej načrtovali na delavnici za strokovne delavce. Vsebina se je v oddelkih pričela odvijati v mesecu novembru, ko smo otrokom začeli brati ali pa z njimi preigravati enostavne glasbene igrice in pesmice (bibarije), ki omogočajo odraslemu vzpostaviti bližji kontakt z otrokom, kasneje pa se tak kontakt vzpostavi med otroki samimi. Preko njih smo spodbujali otoke k različnim načinom empatičnega odzivanja in sodelovanja, spoznavanja ter spodbujanja občutka varnosti. (več …)

Po poraba

DSC_1134Vrtec Vodmat v izvedbeni kurikulum že več let uvaja različne umetniško-kreativne prakse v izvedbeni kurikulum in k izvedbi vabi umetnike in kulturne institucije ter tako omogoča otrokom, da preko različnih jezikov in medijev umetnosti vstopajo v odnose s svetom in s samim seboj ter sporočajo o doživetem, videnem, na novo konstruiranih spoznanjih. Teoretsko ozadje teh praks tvorita celoviti induktivni pristop k spodbujanju prosocialnega in moralnega razvoja ter koncept vzgoje preko umetniških doživetij kot oblike induktivne vzgojne prakse. Didaktični okvir narekujeta sinhronizacijska didaktika in pet-stopenjski model načrtovanja, pri katerem je zadnja faza namenjena vstopu v odnos s širšim okoljem. Otroci predstavijo vsebino, s katero so se ukvarjali, da se tako v širšem družbenem okolju zunaj družine in vrtca ‘sliši njihov glas’.
(več …)

Obisk v Mestni hiši

Tudi otroci enote Klinični center se bodo aktivno vključili v projekt Zelena prestolnica Evrope. Skupaj z umetniki bomo vse do septembra 2016 raziskovali naše mesto in delali makete, kreirali svoje domišljijsko mesto… in ga na koncu meščanom postavili na ogled.

Začeli smo z obiskom v Mestni hiši, da bi si pobliže pogledali nagrado, ki jo je Ljubljana dobila za Zeleno prestolnico Evrope 2016 in izvedeli še več, kot že vemo.. Videli in potipali smo nagrado, pozdravili župana in se igrali zmajčico Floro … , to je bilo zabavno!

Avtor fotografij: Nik Rovan

Preberite tudi novico, ki je objavljena na spletni strani MOL-a.

Obisk ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Maje Makovec Brenčič v vrtcu Vodmat

DSC07823Na zadnji dan v septembru nas je obiskala ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič  z namenom, da bolje spozna predšolsko ustanovo. Bili smo presenečeni nad njeno sproščenostjo in neposrednostjo,  s katero je takoj osvojila srca otrok. Otroci in odrasli smo bili  zelo počaščeni, da je izbrala naš vrtec.  Obisku se je pridružila tudi vodja odseka za predšolsko vzgojo pri MIZŠ, ga. Vida Starič Holobar.

Še članek objavljen na spletni strani MIZŠ.

 

Strokovni delavci v enoti Klinični center

Enota Klinični center

Pomočnica ravnateljice/Vodja enote – sedež na Bohoričevi 36

 • Franja Mojca Škof

t: 01 230 82 60

 • Darja Jeras
 • Urška Kavčič
 • Maruša Pogačar
 • Mojca Kastelic
 • Gabrijela Malenšek
 • Dunja Srdarev
 • Maja Mlakar
 • Uroš Lomšek
 • Nevenka Jančar
 • Pia Pal
 • Teja Zavec
 • Tana Radan
 • Ana Rački
 • Marjana Jovanovska
 • Teja Rus Zalokar
 • Ljiljana Anderlič
 • Snežana Padjen
 • Frančiška Jagunič
 • Nataša Lovko Završnik
 • Alenka Cegnar
 • Marijana Furlan
 • Katarina Munda Udovič
 • Vesna Pantič
 • Petra Brinovar
 • Petra Habulan
 • Sabina Osojnik
 • Maja Komotar

 

Prvič v vrtec

Prvi dnevi v vrtcu 2013-09-20 063Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Hkrati pomeni prvo dolgotrajno ločitev, zato moramo otroka in sebe primerno in pravočasno pripraviti na novo izkušnjo.

Vsako leto predvidoma konec maja organiziramo srečanje s starši, na katerem lahko pobližje spoznate naš vrtec, strokovno osebje in preženete dvome in skrbi. Priporočamo, da pred vstopom otroka v vrtec opravite individualni razgovor na vabilo vzgojitelja/ce. O uvajanju vašega otroka se lahko posvetujete tudi s svetovalno službo, ravnateljico, pomočnico ravnateljice ali vzgojiteljem/co. (več …)