Jurjevanje v vrtcu Vodmat

Iz starih verovanj se je ohranila pripoved, da pade o Jurjevem “zlata sončna skodelica” iz Sonca. Kdor bi bil tako srečen, da bi jo našel, bi imel v hiši obilo blagoslova. Iz sonca je padlo na Jurjevo tudi čudodelno ogledalce: kdor je pogledal vanj, je videl vse, kar se godi po svetu.

(več …)

Voda, zemlja, ogenj, zrak

IMG_3359Cilj projekta: Spoznavanje zakonitosti življenja v povezavi s prazničnim letom Slovencev, razvijanje kritičnosti, ustvarjalnosti in kreativnosti.

Zunanji sodelavci v projektu: Slovenski etnografski muzej; Jure Markota, umetnik; Mojca Leben, specialistka za kreativni gib in neverbalno komunikacijo. (več …)

Mali umetniki

Vabimo vas, da si pod galerijo “Slikarije” ogledate stvaritve otrok, ki so nastale v projektu Rihard Jakopič in slovenski impresionisti.

(več …)

Koristne povezave in ideje za kratek čas

Otroci so naš največji zaklad, zato skrbimo za njihov celovit razvoj ter si prizadevamo za zagotavljanje njihovih pravic. Tudi možnost ustvarjalnega izražanja je pravica otroka, saj omogoča razvoj ustvarjalnega mišljenja.

V meniju “Vrtec skozi objektiv” dela razstavljajo otroci iz različnih oddelkov našega vrtca. “Igrarije” pa pridejo prav, ko zmanjka idej za igro, ko iščete uganke, besedila pesmic ali zgodbo za lahko noč.

Izbrali smo tudi nekaj zanimivih spletnih naslovov, ki vam utegnejo olajšati iskanje pravilnih odgovorov pri skrbi in vzgoji vaših otrok.

Pomagajte nam graditi skupno bazo dobrega znanja za starše. Posredujte namig za koristno spletno stran, knjižni naslov ali idejo za “kratek čas” na naše uredništvo.

Povezave

“Igrarije” – Pesmice in izštevanke

 

Sodelovanje s starši

dab_odprtih_vrat2013 61Redno in kontinuirano sodelovanje s starši je pomembno za usklajeno vzgojo in nemoten otrokov razvoj. Skupaj ugotavljamo, kaj je najboljše za njihovega otroka ter načrtujemo vsebine in dogajanje v vrtcu. S starši sodelujemo na skupni, skupinski in individualni ravni.

(več …)

Zdravje

Medvedkov zdravnik 2015-04-10 028Dejavnosti na temo “zdravja”, ki so se izvajale v vrtcu (pdf)

V vrtcu Vodmat na vseh ravneh skrbimo za zdravje naših otrok. Pri izvajanju zdravstveno-higienskega režima v vrtcu izvajamo naslednje naloge:

  • stalen nadzor nad higiensko-tehničnimi pogoji objektov in prostorov in opreme z namenom izboljšanja bivalnih pogojev in zagotavljanja varnosti otrok
  • nenehno spremljanje zdravstvenega stanja otrok in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni oz. okužb.

Naloge s področja prehrane in zdravstveno-higienskega režima predstavljajo prizadevanja vseh zaposlenih za zdrav življenjski način in so stalnica v življenju in delu vrtca. S pozitivnim pristopom postavljamo temelje vrednotam za zdravo rast, razvoj otrok in zdrav način življenja v najširšem smislu.

Obe enoti oziroma vsaka hiša vrtca Vodmat, si je v šolskem letu 2011/12  pridobila tudi certifikat v akciji, ki rešuje življenja “NAJSRČEKBIJE”.

Vodja zdravstveno-higienskega režima je Stanka Zorec.

Dokumenti in povezave